Szacowanie nieruchomości

01.

wycena nieruchomości dla określenia ceny kupna-sprzedaży

02.

wycena nieruchomości dla potrzeb kredytów

03.

wycena nieruchomości dla ustalenia wysokości odszkodowań

04.

wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego

05.

wycena nieruchomości przejętych pod drogi

06.

wyceny dla potrzeb postępowań upadłościowych i komorniczych

07.

wycena mienia zabużańskiego

08.

ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziałów nieruchomości

09.

ustalenie wysokości renty planistycznej

10.

szacowanie nieruchomości pod kątem wartości odtworzeniowej

11.

opracowania dotyczące badania stanu lokalnego rynku nieruchomości

12.

doradztwo majątkowe

13.

określanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

14.

określanie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości

15.

określenie wartości utraconych pożytków związanych z niemożnością korzystania z nieruchomości

16.

ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Doradztwo majątkowe

Jako dyplomowani rzeczoznawcy majątkowi, posiadamy gruntowną znajomość rynku nieruchomości oraz umiejętność interpretacji stosownych przepisów prawnych. To sprawia, że mamy też odpowiednie kompetencje w dziedzinie doradztwa majątkowego.

Gwarantujemy profesjonalne wsparcie przy projektach dotyczących inwestycji, doradztwo w obrocie nieruchomościami, wykonanie analiz rynku czy pomoc w skompletowaniu stosownej dokumentacji.

Doradztwo majątkowe

Ekspertyzy i opracowania

Zgodnie z przepisami prawa wykonujemy również opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości
Ekspertyzy i opracowania

Wycena domów i mieszkań

Valor” to biuro wyceny nieruchomości świadczące usługi na terenie Białegostoku oraz całego województwa podlaskiego. Przedmiotem wycen wykonywanych przez naszych rzeczoznawców majątkowych są budynki oraz nieruchomości lokalowe (mieszkalne i usługowe). Wykonujemy wyceny mieszkań oraz wyceny domów jedno- i wielorodzinnych w różnych celach, określonych przez zleceniodawcę.

Wycena domów i mieszkań

Wycena gruntów i działek

Zajmujemy się także wyceną mienia, które stanowią nieruchomości gruntowe – zarówno niezabudowane, jak i zabudowane. W naszej ofercie znajduje się: wycena działek, szacowanie nieruchomości rolnych i leśnych oraz wycena gruntów własnościowych innego typu.

Wycena gruntów i działek

Wycena mienia zabużańskiego

W ofercie naszego biura znajduje się także wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących mienia zabużańskiego. Jest to dokument niezbędny do uzyskania rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obszarem dzisiejszych granic państwa polskiego.

Wycena mienia zabużańskiego